Background

Cleaning product is one of the most toxic products. Serious environmental impacts of synthetic detergent in water and air pollutions have been discussed and researched in the past decades. Inappropriate household garbage disposal is actually one of the reasons for environmental pollution. Especially in the household used cooking oil disposal situation, there is usually no clear guideline on how used cooking oil (usually from deep frying) should be disposed and recycled. People usually tend to ignore it and thus used cooking oil is dumped into sink and rinsed into waterways.

Oil is the fundamental element to soap creation, and used cooking oil can also be used as this element in producing cleaning soap. In order to prevent and reduce domestic wastewater contaminating rivers and seas, in 1980s in Japan, environmental working groups “せっけんの街” began to recycle used cooking oil to produce soap. Several campaigns and environmental education are aroused in Chiba and soon across the Japan. In 1990s, promotion of recycling oil to make soap spread to Taiwan, Korea, and Asian region.

During Ying-Ju Lin’s study in Taiwan and volunteer work in Taichung Maple Culture Association (Maple Community) , she gained knowledge and skills in making this type of soap. There are more than 2000 students and people from environmental communities and organizations who come to visit Maple Community every year, and it offer workshops on eco-soap making and organic farming. Up to date, there are people from 31 countries in the world visiting, but not include Finland yet. However, after basic research of Finnish current recycle situation and culture, Ying-Ju thinks it would be a good opportunity to extend her previous experience in Taiwan and try to construct and conduct this idea with designer point of view in this kind of big campus model on Aalto University Campus.


Siivousaineet ovat yksi myrkyllisimmistä tuotteista. Synteettisten pesuaineiden vakavista vaikutuksista luonnon vesiin ja ilmaan on keskusteltu ja niitä on tutkittu jo useiden vuosikymmenien ajan. Yksi syy luonnon saastumiseen on jätteiden väärin lajittelu kotitalouksissa. Erityisesti (uppopaistamisessa) käytetyn ruokaöljyn hävittämiseen ja kierrättämiseen ei ole selkeää ohjetta, tai sitten ihmiset kierrättämisen hankaluuden tai välinpitämättömyyden takia, eivät toimi ohjeiden mukaan. Usein öljy päätyy viemäriin tukkien sen tai päätyen vesistöihin.

Öljy on olennainen osa saippuan teossa ja käytettyä ruokaöljyä voidaan hyödyntää tässä prosessissa. Näin tapahtui 1980-luvulla Japanissa, kun ympäristön suojeluyhdistys せっけんの街 alkoi tekemään käytetystä öljystä saippuaa ja levittämään tietoa asiasta kampanjoiden ja järjestöjen avulla leviten Chibasta muualle Japaniin. 1990-luvulla tieto ja taitoa levisivät Taiwaniin, Koreaan ja muualle Aasiaan.

Ying-Ju Lin teki vapaaehtoistyötä Taichung Maple Culture Association (Maple Yhteisö) kanssa Taiwanissa ja oppi saippuan teon salat. Maple Yhteisö jakaa tietoa eko-saippuoiden tekemisestä ja luomuviljelystä. Vuosittain siellä käy yli 2000 opiskelijaa ja työntekijää erilaisista ympäristöjärjestöistä 31 eri maasta ympäri maapalloa. Tutkittuaan suomalaista kulttuuria, erityisesti kierrätykseen liittyen, Ying-Ju näki mahdollisuuden jakaa oppimaansa myös Suomeen ja jalostaa saippuan teon ideaa myös suunnittelijan näkökulmasta Aalto Yliopistolla.

joosoap maple

Maple Community in Taichung City is one of the Community development pioneers in Taiwan. Taichung Maple Cultural Association leads people, especially housewives, to make eco-soap with used cooking oil. Since 1996, the association also promotes soap making techniques to other groups beyond the Maple Community in Taiwan and visitors overseas. Through community cooperation, the soap-making project provides income and builds the communication vigor in the community.

These eco-friendly soaps contain no Nonylphenol Surfactant compounds, (commonly found in detergents) thus preventing potential harm to human health and the environment. With the new roles to participants as “eco-friendly lectures” and “people with eco-friendly lifestyles”, immigrant spouses not only make an income, but also gain confidence and respect in their life.


Maple Yhteisö Taichung-kaupungissa on yksi yhteisön ja yhteisöllisyyden tukemisen edelläkävijöistä. Taichung Maple Cultural Association kannustaa ihmisiä, erityisesti kotiäitejä, tekemään luontoystävällistä saippuaa käytetystä ruokaöljystä. 1996 lähtien saippuan tekotaitoja on jaettu myös Maple Yhteisön ulkopuolelle Taiwaniin ja ulkomailla. Saippuan tekoprojektit tuovat lisätuloja yhteisön jäsenille ja rakentavat yhteisöllisyyttä. Eko-saippuat eivät sisällä Nonylphenol Surfactant johdannaisia, joita yleensä käytetään siivousaineissa, ja joiden on tutkittu aiheuttavan haittaa ihmisen terveydelle ja luonnolle.
tw joosoap map 2016-03

 

Advertisements